Jdi na obsah Jdi na menu
 


Financování publikací

Využití pracovních listů a jejich financování

 

Nevíte z čeho financovat pracovní listy?

 1. Pokud se Vaše škola rozhodne uhradit pracovní listy z vlastních zdrojů, je to pro vás nejjednodušší řešení (zaplatí publikace na fakturu).
 2. Můžete si pracovní listy financovat i sami s pomocí rodičů žáků. Tento způsob již praktikuje celkem úspěšně mnoho učitelů a spokojenost je na obou stranách.

 

Jak financování pracovních listů vysvětlit rodičům?

Nejdůležitější je vysvětlit rodičům přínos pracovních listů pro jejich žáky s ohledem např. na lepší zapamatování učiva, prohloubení znalostí dané problematiky, naučení žáků spolu komunikovat a spolupracovat.

 

Jak pracovní listy rodiče finančně zatíží?

(uvedeme si na příkladu)

            Pracovní listy na jedno pololetí stojí 90 Kč. Jsou určeny do skupinek pro 3 – 4 žáky, vzhledem k obtížnosti učiva. tzn. na jednoho žáka (rodiče) připadne finanční náklad  22,50 - 30 Kč na jedno pololetí.

 

Proč nekopírovat pracovní listy?

 1. Pracovní listy jsou chráněny autorským právem. Kopírování, rozmnožování a neautorizované šíření je zakázáno.
 2. Kopírování jednoho listu A4 na dobré kopírce vychází v průměru téměř na 2 Kč, pracovní listy mají 122 stran a při ceně 90 Kč vychází tiskový náklad na 0,70 Kč, tzn. za kopírování zaplatíte trojnásobnou cenu a navíc se vystavujete finančnímu postihu za porušování autorských práv.

 

Usnadní pracovní listy přípravu na výukovou hodinu?

 1. Pracovní listy (publikace obsahuje soubor skupinových prací určených k probírané tématice) jsou úmyslně slepeny tak, aby se daly odtrhávat jako trhací sešit, vytrhnutí zvládnou i sami žáci.
 2. Učitel má pracovní listy připraveny, nemusí trávit volný čas doma vymýšlením a zpracováním těchto listů.
 3. Při výukové hodině s využitím pracovních listů provádí učitel pouze kontrolní činnost.

 

Kolik času zabere učiteli opravování pracovních listů?

 1. Učitel nemusí nic pracně opravovat, většinou vznikne nějaký obrázek, kde jsou vidět chyby hned na první pohled.
 2. Žáci sami jsou schopni chyby vidět a vzájemně si je opravit.

 

Jak často provádět práci ve skupinkách?

 1. Dle zkušeností učitelů, kteří úspěšně s pracovními listy pracují už několik let, lze doporučit práci ve skupinkách  3 – 4x za měsíc.
 2. Skupinové práce doplňují probírané učivo dle osnov, rozšiřují základní učebnice.
 3. V pracovní listech je zpracováno rozšiřující učivo z českého jazyka, matematiky, prvouky, navíc se zde uplatňují prvky z výtvarné výchovy a pracovních činností.  

 

Jak reagují žáci na práci ve skupinkách?

 1. Mnoho pedagogů nám potvrdilo, že žáci berou zpracovávání skupinových prací spíše jako hru, vždy se na práci ve skupinkách moc těší.
 2. Při skupinových pracích si žáci učivo lépe zapamatují, po delší dobu zachovají v paměti a navíc se naučí komunikovat, naslouchat, akceptovat jeden druhého a uvědomovat propojenost mezipředmětových vztahů.

 

Co s mimořádně nadanými žáky a žáky méně nadanými?

1.      Pro mimořádně nadané žáky nemusíme nic dalšího vymýšlet, dáme jim individuálně zpracovat pracovní listy (např. velmi se tyto pracovní listy osvědčily při přípravě žáků na přijímací zkoušky). Pokud je žák mimořádně nadaný, je schopen skupinovou práci zpracovat i sám!

2.      Pro méně nadané žáky lze v rámci opakování zařadit i skupinové práce z nižších ročníků, které snadněji zvládnou.

 

Přejeme mnoho krásných zážitků při využívání našich pracovních listů!